Fentanyl rus og hva det gjør med kroppen

Fentanyl rus oppleves som en dramatisk følelse eufori. Ikke uvanlig fra rasktvirkende opiater. På grunn av denne euforiske følelsen fra Fentanyl rus er det et stort potensiale for misbruk. Fentanyl er et av de kraftigste smertestillende legemidler som er på marketed. Fentanyl brukes til smertebehandling av alvorlige kroniske smerter. 

Fentanyl rus

Fentanyl er 50 til 100 ganger sterkere enn morfin. Dette er en av de mange grunnene til at stoffet har så stort potensiale for misbruk. På grunn av virkningen Fentanyl rus har på hjernen har mye av skylden for det store misbruket. Etter hvert er det ikke lysten på rusen som gjør at stoffet blir misbrukt. Da er kroppen blitt så avhengig at du må ha stoffet for ikke å bli syk av abstinenser. Morfin abstinenser er blant de kraftigste abstinensene du kan ha.

Fentanyl, som andre opiater som morfin og heroin, binder seg til opiodreseptorene som i hele hjernen og kroppen vår. Reseptorene befinner seg også i områder av hjernen som regulerer hvordan du opplever smerter og følelser. Når man tar et stoff som Fentanyl, binder det seg til disse reseptorene, og oversvømmer hjernen med dopamin. Dopamin produseres naturlig i hjernen, men ikke de mengdene som blir produsert av sterke opiater. Det er denne flommen av dopamin som skaper følelsen av eufori.

fentanyl rus

Kjente bivirkninger av Fentanyl eller for mye av den er kvalme, døsighet, sedasjon, forvirring, respiratorisk depresjon, åndredrettsstans, koma eller død. Siden opiodreseptorene er ansvarlig for å kontrollere åndedrettet kan en foreskrevet dose føre til redusert pust. Og tar man en høyere dose kan det føre til at man slutter å puste helt. 

Fentanyl misbruk

Bruk av opiater over tid fører til en toleranse av stoffet man tar. Etter hvert vil man måtte ta større doser for å få samme virkningen av det. Enten det er for smertelindring eller Fentanyl rus. Hjernen vil også ikke fungere på samme måte lengre som før en begynte på opiatene. Hjernen er “programmert” til finne ut av ting som gir glede. Det er foresten en av grunnene til at stoffet er vanedannende. Og opiater vil omprogrammere hjernen til å forsette å søke etter stoffet.

Det er ikke bare åndedrettet som blir påvirket av opiater. Sentralnervesystemet og hjertefrekvensen blir også påvirket. Etter langvarig bruk blir hjernet, som nevnt tidligere, også påvirket. Den grå massen kan bli påvirket. Dette vil endre de kognitive evnene, og da ikke i positiv retning.

Noen symptomer på misbruk av opiater kan være utvidede pupiller, angst, paranoia, psykose, hallusinasjoner, sår, nyresvikt, bakterielle infeksjoner, feilernæring, overdose og død.

Abstinenser fra langvarig Fentanyl rus oppstår på grunn av hvordan stoffet har påvirket hjernen over tid. Når man har bygget opp en toleranse for stoffet og så slutter å ta det. Da oppstår abstinensene, som vil oppleves som veldig ubehagelig, dramatisk og alvorlig. Reaksjoner på Fentanyl rus abstinenser kan være rastløshet, svette, angst, irritabilitet, kvalme, oppkast, svakhet, kramper, søvnløshet og høyt blodtrykk. 

Abstinensene kan man få selv om man ikke har misbrukt stoffet, og bare brukt det som foreskrevet av lege. Skal du slutte med et opiat, enten det taes for det ene eller det andre, snakk med legen og trapp ned i samråd med legen.

Les også hvordan gå ned i vekt fort med trening

Kommentarer

kommentar