Hvordan snakke med barna om at det ikke blir hvit jul

Hvert år berøres barn av at det ikke blir hvit jul der de bor. Mens noen har forventet at det blir sånn, vil det for mange komme som en overraskelse. At det ikke blir hvit jul trenger i seg selv ikke være skadelig for barn. Det er måten foreldrene håndterer det på som har den største betydningen, og hvor omfattende belastningen blir på barna. 

Foreldre er ofte usikre på hva de skal fortelle barna når det ikke blir hvit jul og vegrer seg for å fortelle barna dette. Men smerten som mange barn opplever av å ikke kunne få en hvit jul kan de ikke skånes fra. Likevel går det stort sett bra for disse barna også.

Nedenfor finner du noen velmente råd til foreldre med barn som ikke får en hvit jul. Rådene er gitt på anbefaling fra barne- og familiedirektoratet, og forskning fra NTNU.

Forbered dere og bli enige om hva dere skal fortelle barna når det er et faktum at det ikke blir hvit jul. Som foreldre er det nyttig og bra å tenke gjennom hva man skal fortelle barna om den grønne julen. Det mest optimale er at begge foreldrene er til stede når barna får vite om at det ikke blir hvit jul. Det kan skape en viss trygghet.

Gi barna nok informasjon om en grønn jul. Det kan være godt ha begge foreldrene rundt seg til å svare på spørsmål når de får vite at det ikke kommer til å bli en hvit jul. I boka “Ikke hvit jul for alle” pekes det på at barn ikke blir sykemeldte på grunn av en grønn jul. Det forventes at de skal gå på skolen etter juleferien og andre aktiviteter som ingenting har skjedd.

Forbered barna mest mulig på en grønn jul, og forsøk å begrense skuffelsen. Hvis man har for mye fokus på hvit jul kan dere risikere at barna blir forvirret angående hva de skal føle. Skal de glede seg eller være lei seg?

Det skal fortsatt være 100% jul selv om det blir grønn jul. For barn er det viktig å være trygg på at det blir jul selv om det ikke er kommet noe snø på lille julaften.

Sånn jul kommer det ikke til å bli på vestlandet.

Ellers er det bare å ønske alle sammen god jul enten det er med eller uten snø.

Les også gjerne Venstre serverer kameler på årets julebord

Kommentarer

kommentar