Ekstra bevilgninger til psykiatrien som følge av MDG forslag

MDG har kommet med en rekke forslag den siste tiden som har ført til at Helseminister Bent Høie har lovet psykiatrien ekstra bevilgninger. Selv venstre radikale hyller helseministeren fra Høyre for at han gir psykiatrien ekstra bevilgninger.

Krav på øyeblikkelig hjelp
– Pengene var egentlig satt til side for å bygge nye sykehus i Møre og Romsdal, sier helseministeren. Men vi ser nå at det er andre som har et akutt behov for øyeblikkelig behandling. I følge pasient- og brukerrettighetsloven §2-1b er vi nødt til å gjøre disse bevilgningene. De har krav til øyeblikkelig hjelp fra spesialisthelsetjenesten, legger han til.

Fanatikere hele gjengen
Aina Stenersen fra Oslo Frp går lengre og kaller MDG for en gjeng fanatikere. På spørsmål om hun ikke går litt langt nå. – Vell, vi kan se hva Store Norske Leksikon sier om fanatisme. “Fanatisme, ekstrem ensporethet, lidenskapelig hevding av personlige overbevisninger, ofte kombinert med forfølgelseslyst mot annerledes tenkende eller følende; motsatt: toleranse.”. Vi må si oss enige i det, men kanskje ikke de eneste som trenger behandling.

Blanko sjekk
Hvor mye skal ekstra skal overføres til psykiatrien? Det skal skrives ut en blanko sjekk med dekning fra pensjonsfond utland. Her gir vi til det full psykiatri dekning i hele politikken. Ikke bare ett parti. Men det må taes tak i nå, før det har fått utviklet seg alt for langt.

Kommentarer

kommentar