Forsvaret i rød beredskap, vil Mannen rase?

Geologer går ut med Tsunami advarsel og forsvaret i rød beredskap om Mannen skulle rase. Geologene har regnet ut at Mannen vil treffe elven Rauma og lage en opptil 25m høy flodbølge.

Forsvaret har mobilisert
Forsvaret har mobilisert 25000 mann til å spa i sandsekker nok til å bygge en 25m høy mur langs elven Rauma. Ikke siden andre verdenskrig har forsvaret i rød beredskap gjennomført en større mobilisering. Den gang med gutta på skauen som stort sett lå i skjul for tyskerne.

2,3 millioner sandsekker
Forsvaret skal lage 2,3 millioner sandsekker. Oberst Cato Nerøy ved forsvarets forvaltningstjeneste sier de vil klare å få laget til sandsekkene i god tid. Feltspaden er så liten at det går lett å fylle i sandsekkene. 800000 av sandsekkene har kanskje ikke god nok kvalitet, da de stammer fra Marshal hjelpen på 40-tallet.

Mobiliseringsøvelse
Det blir også en god øvelse for å se om de klarer å mobilisere nok folk til å stoppe en ny sykkel invasjon med flyktninger til Norge. Norge skal ha vært i kontakt med NATO angående en eventuell bistand til forsvaret i rød beredskap.

Artikkel 5
Norge skal ha påberopt seg hjelp i henhold til artikkel 5 (Et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen). Den eneste gangen noen har påberopt seg hjelp i henhold til artikkel 5 er USA etter angrepene 11. September 2001. Noen medlemsland har uttalt at artikkel 5 blir litt drøyt i denne sammenheng. Forsvarssjefen sier at raser Mannen er det et angrep. Og han er bekymret for helsen til norske førstegangs soldater. Bruk av spade er en helt ny opplevelse for de fleste ungdommer. I hvert fall for de som aldri har vært borti dataspillet Battlefield.

Skepsis til utdeling av feltspadene
Oberst Cato Nerøy har fått bekymringsmeldinger fra de fleste av tropps lederne ved de fleste militærleire om riktig bruk av feltspadene. Vi har ved nåværende tidspunkt ikke turt å gi soldatene et såpass farlig våpen, da de bare slår hverandre.

Kommentarer

kommentar