Dodraugen bak rekordmange angrep

Dodraugen står bak rekordmange angrep i 2017. Det er aldri før vært rapportert så mange angrep som i fjor. Det ble innrapportert totalt 81 dodraug angrep til det internasjonale dodraugregisteret. Aldri før har det blitt rapportert inn flere uprovoserte angrep siden registeret ble opprettet. Registeret International Dodraug Attack Files (IDAF) har observert og først statistikk over dodraugangrep siden 1962.

Dodraugen i Trøndelag er farligst i landet

Trøndelag må ta en stor del av skylden for det høye antallet. Det er der det har vært flest angrep. Av de 81 menneskene som fikk et skremmende møte med dodraugen, måtte hele 12 stykker bøte med livet. Det er en veldig høy andel sammenlignet med utlandet.

Kvinner er mest utsatt

Ifølge rumenske forskere er flesteparten av de som angripes kvinner. Det er kan ha en sammenheng med at de fleste av di sitter på toalettet uansett formål. Her har menn en fordel med at en god del velger å stå ved de fleste toalettbesøkene.

Dodraugen angrep tysk turist på Geilo

I påsken 2017 ble en tysk kvinne angrepet på Geilo. Dodraugen tok tak i kvinnen og prøvde å dra henne med seg. Det var så vidt kvinnen unnslapp det blodtørstige vesenet. Internasjonale eksperter sier angrepet er svært uvanlig, ettersom kvinnen befant seg i naborommet og ikke inne på et toalett. Det er ikke normalt at dodraugen beveger seg ut av toalettene. Så det kan være snakk om en mutert hybrid dodraug. Politiet har i hvert fall satt inn ekstra resurser i jakten på dodraugen på Geilo.

Global oppvarming må ta deler av skylden

Eksperter fra EU sier at det er økende temperaturer som gjør at det har blitt hyppigere angrep lenger nord i landet. Det har vært uvanlig varmt i Trøndelag og kan være årsaken til at dodraugen har trekt lenger nord.

Irrasjonell frykt

Henning Øvretrø sier at antall angrep er ikke ekstremt høyt. Media har fråtset i tallene og påvirket publikum, sier Henning. Han viser til den irrasjonelle frykten, som sitter i mennesker, vi har mot å bli spist levende. Det hadde vært lettere å forstå mener han, om det var tusenvis av angrep, og draugen jaktet bevist på mennesker. Her handler det mest om at folk var på feil sted til feil tid.

Les også Autokorrekt legaliserte kannibalisme istedenfor cannabis

Kommentarer

kommentar