Norske trafikkskilt blir internasjonale

Norske trafikkskilt blir internasjonale for å lette på trafikken

Norske trafikkskilt blir internasjonale for å lette kjøringen på norske veier for utenlandske sjåfører. En stor del turister og utenlandske trailerer kjører daglig på norske veier uten å forstå hva som står på norske trafikkskilt. Dette vil statens veivesen nå gjøre noe med.

Store problemer med utenlandske sjåfører som ikke forstår noe av informasjonen på norske skilt har ført til et samarbeid mellom Statens Veivesen og Computers 4 Everyone. De har laget et skilt med kamera som automatisk detekterer hvilket land bilen er i fra. Og ved hjelp i fra Google Translate vil skiltet oversette til det språket som bilen er registrert i. Det vil selvsagt ikke fungere bare om bil og sjåfør ikke er i fra samme land.

De nye norske trafikkskiltene er en storsatsning fra Statens Veivesen hvor kostnadene er beregnet til 25 milliarder norske oljekroner. På spørsmål om finansiering om dette skal skje gjennom bompenger blir det svart at det skal skje gjennom økning av veiavgiften. Norske idioter betaler jo den uansett.

En av utfordringene til den tekniske løsningen av nye norske trafikkskilt er ved kødannelser er om hvor fort skiltene kan skifte over til nytt språk. Og på hvilken avstand dette skal skje på. Computer 4 Everyone sier at dette er et problem de har løst ved å bruke Windows og satse på bluescreen på norske trafikkskilt.

Kommentarer

kommentar