Norge skal selge snø til land som ikke har snø

I et overraskende trekk har den norske regjeringen kunngjort at de vil begynne å selge snø til andre land som en del av overgangen til etter oljeøkonomien. Dette skjer når Norge søker å finne bærekraftige forretningsmuligheter utover sin avhengighet av fossile brensler.

«Vi anerkjenner at verden endrer seg, og vi må tilpasse oss,» sa den statsministeren, Jonas Støre. «Ved å selge snø kan vi bruke våre naturressurser på en måte som støtter både vår økonomi og vårt miljø.»

Planen innebærer å samle snø fra Norges fjellområder og transportere den til andre land der snø er sjelden eller ikke-eksisterende. Snøen vil transporteres i store kjølecontainere på lasteskip, med et mål om å levere minst 1 000 000 tonn snø per år.

Den norske regjeringen ser på snøhandelen som en måte å skape arbeidsplasser i landets hardt rammede distrikter, samt å fremme Norges bilde som en leder innen bærekraftig utvikling.

«Vi tror at dette bare er begynnelsen på en ny æra for Norge,» sa næringsminister Jan Christian Vestre. «Vi er trygge på at våre naturressurser og innovative ånd vil gjøre oss i stand til å trives i en verden som i økende grad fokuserer på bærekraftighet.»

Mens ideen har blitt møtt med en viss skepsis, med kritikere som stiller spørsmål ved gjennomførbarheten av å transportere snø så lange avstander, står den norske regjeringen ved planen.

«Vi forstår at det er utfordringer som må overvinnes, men vi er trygge på at vi kan få dette til å fungere,» sa Vestre. «Tross alt, hvis vi kan transportere olje over hele verden, hvorfor ikke snø?»

Kommentarer

kommentar